Muzejske enote
FUŽINA V GRAHOVEM
Fužina v Grahovem je preko 250 let staro poslopje. Zaščiteno je kot naravni in kulturni spomenik ter opredeljeno kot muzej na prostem. Nahaja se v gornjem toku Grahovščice, pritoka Cerkniškega jezera, pod hribom Špička z lepo ohranjenim prazgodovinskim gradiščem. Notranjski muzej je to domačijo odkupil leta 1996, tudi s finančno podporo Občine Cerknica. Za stavbo so bila pridobljena ustrezna gradbena dovoljenja za začetek obnovitvenih del, izdelane pa so tudi konservatorske smernice in statična presoja objekta. .

V objektu sta bili nekoč kovačija in mlin, v prvi etaži pa vsi bivalni prostori. Odločili smo se, da bomo stavbi vrnili vse nekdanje funkcije, obnovo pa izpeljali predvsem s starimi materiali in postopki obdelave.

Domačija Fužina obsega naslednje stavbe:
- osrednjo stavbo fužine s kovačijo in mlinom,
- kozolec,
- gospodarsko poslopje,
- kaščo,
- ribnik.

Na ruševinah nekdanje kašče, ki jo je leta 1961 uničil požar, je rekonstruirana stara kašča. S temeljno ploščo in obokom, ki v celoti zajema spodnjo pritlično etažo, je bilo izvedeno temeljenje, v nadstropju pa je bil rekonstruiran celotni bivalni del z ohranjenim lesenim stropom osrednjega bivalnega dela stavbe. V obnovljeni objekt kašče bomo preselili prejšnjo lastnico Tončko Drobnič, ki je do danes zbrala veliko muzejskega gradiva s področja Notranjske in ga ohranila bodočim rodovom.


PREDJAMSKI GRAD
Znameniti Predjamski grad stoji v previsni steni nad ponorom Lokve, v naravni jami pa so ostanki še starejšega - Erazmovega gradu. Zgodovina gradu in jame v steni je zelo zanimiva. Sprva je bil grad v lasti oglejskih patriarhov, kasneje pa je bil slaven zlasti njegov lastnik Erazem Predjamski. Pomembni lastniki gradu so bili še: Kobenzl, Coronini in Windischgraetz. Arheološka izkopavanja v Erazmovem gradu in Konjskem hlevu so dokazala tukajšnjo prisotnost človeka od eneolitika do zgodnjega srednjega veka. V devetdesetih letih prešnjega stoletja smo med obnavljanjem grajskega kompleksa z izkopavanji našli grajski zaklad s konca 16. stoletja. Muzejska zbirka je bila v Predjamskem gradu predstavljena od 1956. do 1995., med obnovo gradu pa je bila zaprta. Notranjski muzej Postojna si bo prizadeval, da bo v sodelovanju z bodočim upravljalcem gradu (koncesionarjem) postopoma postavil na ogled obnovljene muzejske predmete iz Predjamskega gradu in tako vsebinsko zapolnil grajske prostore, da bo grad čimbolj zaživel v duhu časa, kar si zaradi svoje slikovite lege in pestre zgodovine nedvomno zasluži. Z vsebinsko obogatitvijo in postavitvijo muzejskih predmetov, bo Predjamski grad še bolj privlačen za številne domače in tuje obiskovalce.

 
Foto
Fužina v Grahovem
Fužina v Grahovem
Predjamski grad