Zaposleni v Notranjskem muzeju Postojna
       
  Uprava muzeja Tina Bazjako
v.d. direktorica zavoda
e-mail
tina.bazjako@zavod-znanje.si
telefon: 05-72-11-289
    Tatjana Jurca
muzejski vodnik
e-mail
tatjana.jurca@notranjski-muzej.si
telefon: 05-72-11-080
    Tina Poljšak
kustos pedagog
e-mail
tina.poljsak@notranjski-muzej.si
telefon: 05-72-11-081
  Arheološki oddelek Alma Bavdek
muzejska svetovalka, uni. dipl. arheolog
e-mail
alma.bavdek@notranjski-muzej.si
telefon: 05-72-11-083

  Zgodovinski oddelek Alenka Čuk
muzejska svetovalka, uni. dipl. zgodovinar
e-mail
alenka.cuk@notranjski-muzej.si
telefon: 05-72-11-085

    Nadja Adam
samostojni muzejski dokumentalist
e-mail
nadja.adam@notranjski-muzej.si
telefon: 05-72-11-086
  Etnološki oddelek Magda Peršič
muzejska svetovalka, uni. dipl. etnolog
e-mail
magda.persic@notranjski-muzej.si
telefon: 05-72-11-089
  Biološki oddelek Slavko Polak
višji kustos, uni. dipl. biolog

e-mail
slavko.polak@notranjski-muzej.si
telefon: 05-72-11-087

  Restavratorsko konservatorska delavnica Peter Križman
konser.-restav. sodelavec

e-mail
peter.krizman@notranjski-muzej.si
telefon: 05-72-11-091

    Zvonko Petrovčič
hišnik - vzdrževalec
telefon: 05-72-11-080

       
 
Iz naših zbirk
Napisna tabla "Ribolov prepovedan"
Cerkniško jezero
Muzejski projekti
Speleobiološka postaja - Vivarij Proteus
Izkopavanja na AC