Razstave - Notranjski muzej
Show menu

Razstave

Spodmol pod Macesnovo gorico; dva dotika zgodovine

29. marec – 30. april 2019

Gostovanje razstave v Pokrajinskem muzeju Kočevje v Kočevju

Razstava »Spodmol pod Macesnovo gorico; dva dotika zgodovine«, ki je bila prvič predstavljena javnosti novembra 2018 v Notranjskem muzeju Postojna, je med 29. marcem in 30. aprilom 2019 gostovala v Pokrajinskem muzeju Kočevje v Kočevju. Na otvoritvi je imel dr. Andrej Mihevc predavanje – Prikrita grobišča v kraških jamah v Sloveniji.

                                                                                                                                 Foto: A. Bavdek, P. Križman
Miroslav Vilhar (1818-1871) "mož preobilnih zaslug"
Spodmol pod Macesnovo gorico; dva dotika zgodovine

7. november – 29. november 2018

Na obširnem območju jugovzhodne Slovenije se razprostira zakraselo planotasto pogorje Kočevskega roga. V osrčju Roga leži jama – Spodmol pod Macesnovo gorico, le ena izmed mnogih, ki jih skrivajo temni prostrani gozdovi.

Razstava »Spodmol pod Macesnovo gorico; dva dotika zgodovine«, nam je predstavila jamo kot kraški objekt, ki ga je ustvarila narava in hkrati jamo, ki se jo je dvakrat dotaknila človeška zgodovina. Prvič v bronasti dobi, ko so si v njej skupine ljudi poiskale varno bivališče. Drugič pa se jo je dotaknila leta 1945, ko je bila v neposredni bližini izpeljana likvidacija več tisoč ljudi. Razstava Notranjskega muzeja Postojna je delo arheologinje in muzejske svetnice Alme Bavdek ter krasoslovca, raziskovalca in znanstvenega svetnika dr. Andreja Mihevca. Razstavne panoje in knjižico je oblikovala mag. Špela Drašlar.

                                                                                                                                           Foto: S. Polak
Odprtje razstav Kdor seje, ta žanje: šolski vrtovi na Notranjskem in Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri
V objemu strupenih hlapov in Vojna - »ta grozna stonoga pošast, ki razteza svoje ude na vse strani in brizga vse naokoli strup in pogin« – na Pivki
Cvetana Planinskega polja

                                                                                                                                   Foto: Tina Poljšak
Jezerski čoln drevak

                                                                                                                                   Foto: Tina Poljšak
70 letnica Notranjskega muzeja Postojna
                                                                                                                                   Foto: Tina Poljšak
Pozabljena dediščina Betalovega spodmola

1. december 2017 – 18. maj 2018

Z odprtjem razstave »Muzej je vaš«, ki je počastila 70. letnico Notranjskega muzeja je bila odprta tudi razstava »Pozabljena dediščina Betalovega spodmola«. Betalov spodmol, jama, ki leži na obrobju Pivške kotline, je bil odkrit leta 1932. Zasluge za odkritje in kasneje za arheološka izkopavanja ima Franco Anelli, raziskovalec z italijanskega speleološkega inštituta, ki je pred drugo svetovno vojno deloval v Postojni. Z razstavo so bile predstavljene Anellijeve raziskave in rezultati le teh. Večji del razstave pa je pripovedoval zgodbo o usodi izkopanega materiala – predmetov, ki so prepotovali dolgo pot pred vrnitvijo v Postojno. Preteklo pa je tudi veliko časa, preden so bili predstavljeni širši javnosti. Betalov spodmol je eno od treh najpomembnejših paleolitskih jamskih najdišč v Sloveniji.

Avtorica razstave je Alma Bavdek. Podobo razstavi in zgibanki je dal oblikovalec Vasja Cenčič.

                                                                                                                      Foto: Foto atelje Postojna, P. Križman
Pogled na Sovič; iz arheološkega depoja Notranjskega muzeja

2. december 2016 – 1. marec 2017

Sovič je hrib nad Postojno z dominantno lego na robu kotline. Že od 19. stoletja je znano, da je v zgodovini odigral pomembno vlogo. S predmeti, ki jih hrani muzej, nam je razstava predstavila Sovič. Na njem je bila v daljni preteklosti prazgodovinska naselbina, morda tudi rimska utrdba. Sledi iz teh obdobij je poškodoval grad in njegovi pomožni objekti. V sodobnem času pa so v plasti iz preteklosti posegli vodni zbiralniki, vojaški jarki in bunker zgrajen sredi grajskega palacija. Vsak od njih je spomenik svojega časa.

Razstava je nastala v sodelovanju Notranjskega muzeja Postojna, Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Nova gorica in podjetja Avgusta d. o. o. iz Idrije. Pripravili so jo: Alma Bavdek, Patricija Bratina, mag. Draško Josipovič in Janez Rupnik. Oblikovanje razstavnih panojev in knjižice v slovenskem in angleškem jeziku je bilo v rokah mag. Špele Drašlar.

                                                                                                                                Foto: P. Križman, V. Leban
Vrč iz Žegnane jame

3. december 2015 – 7. februar 2016

Razstava nas je popeljala v Žegnano jamo, ki leži na pobočju Varde v bližini vasi Orehek – jamo z majhnim vhodom in v notranjosti s spletom rovov v več nivojih. Arheološke raziskave so se v jami odvijale večkrat. Prvič leta 1884, ko je tržaški raziskovalec Karl Moser izkopal dele keramičnih posod, največ srednjeveških. Leta 1956 je v jami izkopaval slovenski speleoarheolog Franc Leben. Tudi on je našel le srednjeveške razbite posode. Ob obisku jame, članov Jamarskega društva Karlovica, pa je bil povsem slučajno odkrit keramičen vrč, ki je osrednji in edini predmet na razstavi. Je preprostih oblik. Podobno oblikovano kuhinjsko posodje se je uporabljalo več stoletij, najverjetneje za vodo in je sodilo prav v vsako hišo.

Razstavo je pripravila arheologinja Alma Bavdek, razstavne panoje in zgibanko v slovenskem in angleškem jeziku pa je oblikovala mag. Špela Drašlar.

Pred otvoritvijo razstave, na Ta veseli dan kulture, je dr. Matija Turk z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU predaval o paleolitskih najdiščih na JZ robu Pivške kotline.

                                                                                                                                        Foto: S. Polak
Predjamski zaklad

19. april – 10. maj 2013

Ponovitev razstave


                                                                                                                                        Foto: P. Križman
Predjamski zaklad

16. junij – 7. julij 2012

Na Poletno muzejsko noč je bil prvič v muzejskih prostorih na ogled postavljen predjamski zaklad. Razstava »Predjamski zaklad« je bila razdeljena na dva dela. V prvem smo se dobro informirali o Predjamskem gradu, njegovi zgodovini in obnovi gradu ter o arheoloških raziskavah, ki so botrovale senzacionalnemu odkritju grajskega zaklada. S sliko in besedo v slovenskem in angleškem jeziku smo bili seznanjeni z desetimi srebrnimi in pozlačenimi predmeti. To so: sedem pivskih posod, dva svečnika in solnica, ki jih oblika in bogato okrasje postavlja v čas zadnje četrtine 16. in v začetek 17. stoletja. V drugem prostoru pa nas pričaka, v vsem svojem sijaju, predjamski zaklad; dragocen, lep in skrivnosten.

Razstava je nastala pod vodstvom arheologinje Alme Bavdek in v sodelovanju ekspertov; Marjetice Simoniti, Alenke Čuk in Valentina Scheina. Razstavo in dvojezično zgibanko sta oblikovala Borko Tepina in Ana Tepina.

                                                                                                                                           Foto: S. Polak
Galerija