Konservatorsko restavratorska delavnica - Notranjski muzej
Show menu

Konservatorsko restavratorska delavnica

Foto: Valter Leban
Foto: Valter Leban
Konservatorska restavratorska delavnica je najmlajši oddelek Notranjskega muzeja, saj deluje šele od leta 1998. Ukvarja se s konserviranjem in restavriranjem predmetov premične kulturne dediščine ter z dokumentiranjem konservatorskih in restavratorskih posegov.

Peter Križman, konserv.-restavr. sodelavec
E: peter.krizman@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 721 10 91
O muzeju