Publikacije - Notranjski muzej
Show menu

Publikacije

Predjamski zaklad

Naslov: Predjamski zaklad

Uredile: Alma Bavdek, Alenka Čuk

Avtorji: Alma Bavdek, Alenka Čuk, Valentin Schein, Marjetica Simoniti

Leto izida: 2020, 1. ponatis

Področje: arheologija, zgodovina, kulturnazgodovina

Jezik: slovenski/angleški

Število strani: 127

Zaradi prenove grajskega kompleksa Predjamskega gradu v devetdesetih letih preteklega stoletja je bil grad temeljito arheološko raziskan. Raziskave, ki jih je vodil arheolog in takratni direktor Notranjskega muzeja Postojna Valentin Schein, so se prevesile že v drugo leto, ko so v kleti palacija odkrili grajski zaklad. Monografija je posvečena predjamskemu zakladu, ki ga sestavlja deset srebrnih in pozlačenih predmetov okrašenih z bogatim reliefnim okrasom. Osrednje mesto v knjigi pripada prispevkoma, ki iz vseh zornih kotov osvetli predmete zakladne najdbe. Avtorica teh delov je Marjetica Simoniti, vodilna poznavalka srebrnih in zlatih kulturnozgodovinskih predmetov v slovenskem prostoru. Uvodni del in zgodovina gradu sta delo kustosinj Notranjskega muzeja Alme Bavdek in Alenke Čuk. V knjigi pa so prvič izčrpno prestavljeni rezultati večletnih arheoloških izkopavanj v grajski stavbi, ki jih skupaj z arheologinjo Almo Bavdek predstavi izkopavalec sam.

Cena: 20,00 €

Muzej je Vaš. 70 let Notranjskega muzeja Postojna

Naslov: Muzej je Vaš. 70 let Notranjskega muzeja Postojna

Uredila: Alenka Čuk

Avtorji: Alma Bavdek, Alenka Čuk, Magda Peršič, Slavko Polak in Tina Poljšak

Leto izida: 2017

Področje: arheologija, biologija, etnologija, muzejska pedagogika in zgodovina

Jezik: slovenski 

Število strani: 112


Publikacija Muzej je Vaš in istoimenska razstava, ki bo odprta do 18. maja 2018, želita obiskovalca z zgodbami premišljeno izbranih predmetov spomniti na 70-letno prehojeno pot Notranjskega muzeja Postojna. Zbiralna politika muzeja v vsem omenjenem obdobju je pretežno sledila poreklu predmetov oziroma povezavi teh z Notranjsko. Zaradi njihovega pomena in povednosti je odgovornost nas, ki zanje skrbimo, toliko večja. Ponosni smo na številne zbirke oziroma posamezne predmete, ki jih danes hrani muzej. Odločili smo se, da bomo v publikaciji in na razstavi predstavili raznoliko gradivo z različnih muzejskih področij, ki smo ga skupaj z našimi predhodniki zbrali od ustanovitve do danes. Za vas smo izbrali sedemdeset predmetov, ki odražajo raznolikost in svojo razporejenost v notranjskem prostoru. Pripovedujejo zgodbe o ljudeh, ki so živeli v istem prostoru, a v drugem času. Pripovedujejo zgodbe o naših pridnih in ustvarjalnih prednikih, ki smo jih muzealci zapisali na podlagi tistega, kar smo našli v virih ali izvedeli pri informatorjih.

Cena: 15,00 €

Betalov spodmol

Naslov: Betalov spodmol

Uredila: Alma Bavdek

Avtorja: Alma Bavdek, Draško Josipovič

Leto izida: 2017

Področje: arheologija

Jezik: slovenski/nemški

Število strani: 120


Betalov spodmol, kraška jama v neposredni bližini Postojne, je eden najpomembnejših paleolitskih jamskih arheoloških najdišč v Sloveniji. Monografija z naslovom Betalov spodmol se prične s predstavitvijo bogate zgodovine paleontoloških in arheoloških raziskav v jamah Pivške kotline. Temeljito je predstavljen italijanski speleološki inštitut, ki je v času med obema vojnama deloval v Postojni. Glavni akter monografije je prav gotovo Franco Anelli, raziskovalec na tem inštitutu, najditelj Betalovega spodmola in hkrati prvi raziskovalec jamskih sedimentov v njem. Rezultat izkopavanj je bilo odkritje ledenodobnih plasti in paleolitske kulture. Knjiga prinaša prvo in celostno predstavitev Anellijevih izkopavanj z razlago odkritih plasti, analizo izkopanih paleolitskih predmetov, ki jih hrani Notranjski muzej in poizkus kulturno-historične opredelitve le-teh. Monografija o Betalovem spodmolu se zaključi z obširnim katalogom kamnitih in koščenih orodij ter zoba in njihovo tipološko opredelitvijo. 

Cena: 20,00 €

Dnevnik speleobiologa

Naslov: Dnevnik speleobiologa

Uredil: Slavko Polak

Avtor: Egon Pretner

Leto izida: 2016

Področje: naravoslovje, speleobiologija

Jezik: slovenski

Število strani: 296


V dnevniku Egona Pretnerja, ki ga je od leta 1933 do smrti leta 1982 vestno beležil, je avtor sistematično zbral in deloma opisal njegove raziskave jam Slovenije in ostalih dežel nekdanje Jugoslavije. Egon Pretner (1896–1982) velja za enega največjih slovenskih speleologov in speleobiologov z mednarodnim slovesom in spoštovanjem. Zbral je izjemno študijsko zbirko jamskih hroščev ter našel in opisal veliko znanstveno še ne opisanih vrst jamskih živali. Svoje izsledke je objavljal v mednarodno odmevnih strokovnih publikacijah. V jame je zahajal in zbiral ter proučeval jamske hrošče že od ranih nog. Zajeten rokopis je prepisal Primož Renko, uredil in dopolnil pa kustos Notranjskega muzeja Slavko Polak. Uvodnik z opisom Pretnerjeve življenjske poti je povzet po Janu Carneluttiju iz leta 1982. Knjiga obsega 296 strani in vsebuje tudi fotografije iz različnih obdobij življenja avtorja v črno belem tisku.

Cena: 15,00 € 

Metulji Notranjske in Primorske

Naslov: Metulji Notranjske in Primorske

Uredil: Slavko Polak

Avtor: Slavko Polak

Leto izida: 2009

Področje: biologija

Jezik: slovenski

Število strani: 180


Knjiga Metulji Notranjske in Primorske, ki je izšla decembra 2009, je slikovni priročnik za določanje dnevnih metuljev v naravi. V knjigi je s fotografijami predstavljenih 142 vrst metuljev, kar predstavlja 80 odstotkov v Sloveniji živečih vrst dnevnih metuljev. Knjiga s svojimi 180 stranmi predstavlja temeljit vir informacij, ki so obogatene s slovensko terminologijo. Priročnik sta izdala Notranjski muzej Postojna in Notranjski regijski park, avtor pa ga posveča svojemu prvemu učitelju entomologije – dr. Janu Carneluttiju. 

Cena: 10,00 €

Publikacije lahko kupite na recepciji muzeja (Kolodvorska cesta 3) ali v TIC Galeriji (Trg padlih borcev 5). 
O muzeju