Zoološka zbirka – hrošči - Notranjski muzej
Show menu

Zoološka zbirka – hrošči

Ocenjujemo, da v Sloveniji živi približno 6000 vrst hroščev od 8000 vrst, znanih v Evropi. Tudi med jamskimi živalmi hrošči po številu vrst, prilagojenih na življenje v jamah, prevladujejo. Zbirka hroščev Notranjskega muzeja obsega blizu 5000 suhoprepariranih primerkov. V zbirki hranimo tudi tipski primerki, po katerih so bile znanstveno opisane nove vrste.

Hrošček drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii) – vzorec po opravljeni DNK analizi

inv. št.: NMPo/ Bi:C-2933

dolžina: 7 mm

Postojnska jama (kat. št. 747), Male jame,  29. 12. 2003

Ramšak L., Polak S. leg. / Polak S. det.

Primerek drobnovratnika iz Postojnske jame je kot dokazni primerek (voucher) shranjen v zbirki hroščev Biološkega oddelka. Po izolaciji celotnega DNK raziskovanega osebka sledi dolgotrajen postopek pomnoževanja več kratkih odsekov z metodo verižne polimerazne reakcije (PCR) in računalniška obdelava podobnosti DNK med vzorci.

Foto: S. Polak

Bukov kozliček (Morimus funereus) iz Lipice

inv. št.: NMPo/ Bi:C-3402

dolžina: 28 mm, višina: 11 mm

Lipica, ograda, 3. 7. 2008

Polak S. leg. / Polak S. det.

Kozlički (Cerambycidae) so obsežna družina hroščev, katerih ličinke se hranijo v trhlini debel, vej in korenin dreves ali grmov. Med naše največje in najlepše vrste sodi tudi bukov kozliček, čigar ličinke se 3 do 4 leta razvijajo v trhlem lesu starih bukev, hrastov, jelk in tudi drugih drevesnih vrst. Vrsta je na seznamu vrst Natura 2000.

Foto: M. Prešeren