Zoološka zbirka – metulji - Notranjski muzej
Show menu

Zoološka zbirka – metulji

V Sloveniji naštejemo 180 vrst dnevnih metuljev, od katerih jih 154 najdemo tudi na Notranjskem in Primorskem.  Poleg teh živi v Sloveniji še približno 3200 vrst nočno dejavnih metuljev, kar uvršča našo državo med vrstno pestrejše evropske države. Zbirka metuljev Notranjskega muzeja obsega prek 3700 suhoprepariranih primerkov.

Črni rjavček (Erebia melas) z Nanosa

inv. št.: NMPo/ Bi:L-2016

dolžina: 42 mm, višina: 28 mm

Sv Hieronim na Nanosu, Postojna,  14. 8. 2003

Polak S. leg. / Polak S. det.

Nekatere vrste metuljev so splošno razširjene in pogoste, druge spet redke ali pa vsaj ozko razširjene. Ozko razširjena vrsta pri nas je črni rjavček (Erebia melas), ki dosega prav v Sloveniji svojo severozahodno mejo razširjenosti. V Sloveniji ga najdemo le na ovršju Nanosa.

Foto: M. Prešeren

Pelargonijev bakrenček (Cacyreus marshalli)

inv. št.: NMPo/ Bi:L-2016

dolžina: 23 mm, višina: 18 mm

Gorjansko, Komen,  12. 10. 2008

Polak S. leg. / Polak S. det.

Edina tujerodna vrsta dnevnega metulja v Sloveniji je pelargonijev bakrenček. V Sloveniji smo vrsto prvič videli in ujeli leta 2008 pri Gorjanskem na Krasu. Prvi dokazni primerek o obstoju te vrste v Sloveniji hranimo v zbirki metuljev Biološkega oddelka. Že naslednje leto smo vrsto zabeležili po številnih vaseh na Krasu, Goriškem in obali.

Foto: S. Polak