Gozdarska zbirka - Notranjski muzej
Show menu

Gozdarska zbirka

Gozdarska zbirka hrani naprave in orodja za gospodarjenje z gozdovi. Žagarstvo in lesarstvo imata na kraških planotah Notranjske bogato tradicijo.