Kmečka zbirka - Notranjski muzej
Show menu

Kmečka zbirka

Kmečka zbirka se je od leta 1952 bogatila predvsem z naključno in stihijsko pridobljenimi predmeti z območja Notranjske – orodji in napravami iz kmečkega in rokodelskega okolja. V letih 1958 – 1990 je bila skoraj v celoti predstavljena na stalni razstavi Notranjskega muzeja in Kraške muzejske zbirke.

Pas ovčarskih psov

inv. št.: E/ 299

premer: 19 cm

Mali Otok, pred 1905

Ovčarskim oziroma pastirskim psom (kraševcem) – danes edinim avtohtonim slovenskim pastirskim psom na Pivškem, Krasu, v Brkinih in Istri, torej povsod tam, kjer je bila razvita transhumantna paša, so še vsaj v 19. stoletju zavarovali proti zverem njihove vratove s posebno ovratnico – železno gradnico, grebenico.

Literatura: M. Peršič, Kraševci, sinovi burje/ Karst shepherd dogs, sons of the bora wind, Postojna, Zavod znanje, OE Notranjski muzej, 2016, 16 str.

Foto: M. Prešeren