• Arheološke zbirke
  • Biološke zbirke
  • Etnološke zbirke
  • Zgodovinske zbirke
Zbirka jamskih arheoloških predmetov
V zbirki jamskih arheoloških predmetov so predvsem predmeti iz jam slovenskega krasa. Številne kraške jame Pivške kotline: Jama v Lozi, Betalov spodmol, Otoška jama ..., so bile človekovo bivališče že v paleolitiku. Naši predniki pa so se v jame zatekali tudi v obdobjih mlajše kamene dobe - neolitika, bakrene dobe - eneolitika, bronaste dobe in v nemirnih časih pozne antike (Predjama, Roška špilja, Bestažovca, ...). Večje število srednjeveških in novoveških predmetov iz te zbirke dokazuje, da so jame občasno nudile zatočišče ljudem tudi v kasnejših obdobjih zgodovine. Posebnost zbirke so predmeti iz jam Tržaškega krasa, ki so jih našli med arheološkimi izkopavanji konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja.
Zbirka predmetov iz kovinskih obdobij prazgodovine
V zbirki hranimo predmete iz naselbin in grobišč bronaste in železne dobe na Notranjskem. Najpomembnejši in najštevilnejši so iz naselbin železne dobe: Šmihela, Tržišča pri Dolenji vasi, Križne gore, … ter z grobišča pod Križno goro. Oblike predmetov so tako posebne in značilne prav za Notranjsko, da lahko govorimo o enotni železnodobni Notranjski skupini.
Zbirka rimskodobnih predmetov
Zbirka zajema predmete iz naselbinskih najdišč zgodnjega rimskega obdobja: Slavina, Stara Sušica, Šmihel, Žerunšček in Razdrto. Predmeti iz grobov, ki so jih našli na Uncu, Svinji gorici in v Postojni pa so iz obdobja od 1. do vključno 4. stoletja
Zbirka srednjeveških in novoveških predmetov
Najmlajša zbirka arheološkega oddelka obsega predvsem predmete visokega in poznega srednjega veka ter deloma novega veka, ki so jih ob zaščitnih arheoloških izkopavanjih našli na področju grajskih kompleksov v Predjami in Snežniku. Slikovni del od 14. do 17. stoletja.
 
 
Zoološka zbirka
Zoološka zbirka živali Notranjske je namenjena inventarizaciji živalstva regije. Zbirke so ločene po višjih taksonomskih skupinah. Med večjimi zbirkami so zbirke hroščev, metuljev, pajkov in mehkužcev. Pri zbiranju posvečamo največ pozornosti jamski favni. V zbirki je deponiranih tudi nekaj tipskih primerkov novo opisanih vrst jamskih hroščev.
Botanična zbirka
Botanična zbirka (herbarij) Notranjske je šele v nastajanju. Obsega približno 50 herbarijskih pol. Hranimo tudi herbarij "Die Flora der Piuca jama", ki ga je leta 1930 zbral R. G. Spöcker iz Nürnberga.
Osteološka zbirka
Osteološka zbirka vretenčarjev Slovenije je ena večjih tovrstnih zbirk v Sloveniji. V zbirki so pretežno kosti sesalcev in ptic, služi pa kot referenčna zbirka pri določanju ostankov živali, v ekoloških študijah in pri arheologiji.
Del zbirke Egona Pretnerja
V Notranjskem muzeju hranimo 12 škatel jamskih hroščev Balkanskega polotoka, ki jih je za razstavno zbirko zbral in uredil naš vodilni poznavalec jamskih hroščev Egon Pretner (1896 - 1982).
 
 
Etnografska zbirka
Etnografska zbirka je najstarejša (1952), nastala je s stihijsko in naključno pridobljenimi predmeti, predstavljenimi na stalni razstavi do leta 1990 in obsega predmete rokodelske in domače obrti ter kmečko orodje in naprave.
Ribiška zbirka
Ribiška zbirka je bila osnovana leta 1993 in obsega predmete povezane z raziskavo ribiške kulture Cerkniškega jezera. Zbirko dopolnjuje diateka in fototeka
Zbirka jamskih podpisov
Zbirka jamskih podpisov je bila osnovana leta 1994 in temelji na diateki in fototeki podpisov obiskovalcev in potopiscev v preteklosti pa do današnjih popotnikov
Zbirka prazničnih kruhov
Zbirka prazničnih kruhov se je začela oblikovati leta 1993 in obsega praznične kruhe pivške regije, povezane s šegami letnega kroga ter pridobljene z občasnimi razstavami.
Zbirka transportnih predmetov
Zbirka transportnih predmetov predstavlja predmete, povezane s prometom in komunikacijo v vsakdanjem načinu življenja.
Polharska zbirka
Polharska zbirka je predstavljena na stalni razstavi v pristavi gradu Snežnik in obsega 260 polšjih pasti in predmetov povezanih s polharstvom na Notranjskem. Polharsko zbirko je osnovalo Polharsko društvo Javornik, od leta 1991 je pod etnološkim nadzorom Notranjskega muzeja, ki je zbirko leta 1995 prenovil.
Zbirka kovaškega orodja
Zbirka kovaškega orodja in notranje opreme v tristo let stari kovačiji, fužini v Grahovem, ki bo predstavljena v muzejski depandansi.
Zbirka predmetov duhovne kulture
Zbirka predmetov duhovne kulture obsega predmete povezane s šegami, glasbo, ljudsko ustvarjalnostjo ter okrasne predmete in spominke.
 
Zbirka steklenih plošč, diapozitivov in stereo diapozitivov
Ta zbirka šteje okoli 4000 originalnih, unikatnih primerkov z motiviko krasa, Postojne, Postojnske jame, okoliških krajev, dogodkov in nekatere portrete posameznikov. Zaradi svoje dokumentarne vrednosti je to - deloma že poškodovano - gradivo na krhkem steklu vredno posebne pozornosti. Same plošče oziroma diapozitivi poleg skrbnega varstva in zaščite zahtevajo tudi kopiranje in - ob pomoči različnih virov - tudi temeljito analizo vsebine.
Zbirka starih fotografij
Posebno zadovoljstvo tistih, ki se z nostalgijo ozirajo v preteklost, so stare fotografije. Oni, ki iščejo svoje prednike, potrebujejo fotografijo pradedka ali babice, sprašujejo po pozabljenih vojakih oziroma generalih, iščejo nekdanje oštirje, društveno fotografijo ali nekdanjo Tržaško cesto, bodo v tej zbirki vsekakor našli nekaj zase.
Zbirka diplom
Oddelek hrani različne diplome, priznanja, spomenice in častne listine, med katerimi nedvomno izstopa diploma, s katero je cesar Franc Jožef leta 1909 Postojno povzdignil v mesto, svojo odločitev pa je pospremil z naslednjimi besedami: "Mi, Franc Jožef prvi, po milosti božji cesar avstrijski... smo v Svojem cesarskem in kraljevem polnooblastju za dobro spoznali, s Svojim sklepom z dne 9. maja 1909 l. Naš zvesti trg Postojno v Naši vojvodini kranjski, najmilostljiveje uvažuje njegovo urejeno občinstvo in njegov uspešni razvoj, na prošnjo občinskega zastopa povzdigniti v mesto."
Zbirka letakov, plakatov in drugih drobnih tiskov
Omenjena zbirka je številčno najobsežnejša in vsebinsko najbolj pestra. S shranjenimi letaki, trosilnimi lističi, obrazci, potrdili, nalepkami, vizitkami... je mogoče podati časovno informacijo na področju kulturnega, političnega ali gospodarskega življenja. Poleg svoje materialne in dokumentarne vrednosti ima to gradivo vsebinsko in likovno sporočilo o kulturnem oziroma družbenem ali političnem dogajanju na Postojnskem.
Zbirka 1918-1945
Zbiranje gradiva iz novejšega obdobja je potekalo - in še poteka - od ustanovitve Notranjskega muzeja, čeprav so v prvih letih zbirali predvsem predmete, fotografije in dokumente iz obdobja NOB. Slednje so si obiskovalci prve stalne postavitve v muzeju lahko ogledali že leta 1951 ob odprtju razstave "Primorska v borbi za svobodo 1918 - 1945".
Jamska zbirka
V življenju Postojne je od dvajsetih let 19. stoletja dalje postajala vse pomembnejša Postojnska jama. Po podpisih v "Rovu podpisov" sodeč so jo posamezniki obiskovali že v 13. stoletju. S tem izjemnim podzemeljskim bogastvom, spretnim oglaševanjem, "žilico" za turizem in inštitutom, je Postojnčanom v svoje mesto uspelo privabiti milijone obiskovalcev in številne raziskovalce, krasoslovce. Zbirko sestavlja izbor predmetov, ki so povezani z jamo (jamska svetila, napisne table, lokomotiva, upodobitve jame...), njenimi obiskovalci in oglaševanjem ter jamarska oprema (čelade, luči, lestve...)
Kulturno zgodovinska zbirka
V njej so zbrani predmeti, ki pričajo o življenju v naših krajih. To so na primer vsakdanji uporabni predmeti, pohištvo in obsežna zbirka likovnih del - po večini slik in grafik. Zbirka se je oblikovala postopoma, ideja o zbiranju tega gradiva pa je v muzeju prisotna že od njegove ustanovitve.
Zbirka dokumentarnega gradiva
Ob zbiranju gradiva za stalne oziroma občasne razstave ter ob raziskovanju določenih tem je muzej pridobil obsežno in raznovrstno dokumentarno gradivo, ki govori o naši preteklosti in predstavlja dodatne vire za njeno proučevanje.
Zbirka starih razglednic
V zbirki je preko 3000 razglednic, ki pospremijo v prečudoviti podzemeljski svet Postojnske jame in drugih jam našega krasa, omogočijo sprehod po ulicah nekdanje in današnje Postojne, popeljejo po Cerkniškem jezeru in predstavijo okoliške kraje. Najstarejša razglednica je bila iz Postojne odposlana leta 1891. Poseben sklop predstavljajo razglednice Maksima Gasparija in češkega fotografa Rude Bruner-Dvořáka.
 
 
Kje smo
Muzejski projekti
Speleobiološka postaja - Vivarij Proteus
Izkopavanja na AC