Delavnice - Notranjski muzej
Show menu

Delavnice

Mandala - zahvala Zemlji

6. december 2018

Mateja Ribarič, delavnica Mandala - zahvala Zemlji, ob razstavah »Kdor seje, ta žanje: šolski vrtovi na Notranjskem« in »Učilnica v naravi: šolski vrtovi včeraj, danes, jutri«.

Obiskovalci so se seznanili z različnimi vrstami semen, ugotavljali so zakaj so semena pomembna, katera avtohtona slovenska semena poznamo. Izvedeli so, kaj je mandala in zakaj je pomembna. Skupaj so udeleženci ustvarili mandalo iz različnih semen in drugih naravnih materialov in jo z obredom posvetili Zemlji.

Foto: Magda Peršič

12 zlatih pravil Kako se pravilno približati psu

20. oktober 2015

Kinološka enota za reševanje iz Postojne je obiskovalce seznanila z »12 zlatimi pravili Kako se pravilno približati psu«. 

Psi naši prijatelji

10. oktober 2015

Predsednica Komisije otrok in pes pri Kinološki zvezi Slovenije Željka Fon Zidar je vodila interaktivno kinološko delavnico »Psi naši prijatelji«, namenjeno otrokom in njihovim staršem. 

Foto: M. Peršič

Nagelj rdeč - izdelovanje papirnatih rož

 »Ob dnevu žena«

8. marec 2013

Papirnate rože spremljajo pomembne prehode in raznorodne šege v življenju Slovencev že od srede 19. stoletju, najbolj  med kmečkim prebivalstvom.Tudi na Notranjskem oziroma Pivškem so papirnate rože sestavljali in oblikovali v šopke, vence in kite ob raznih šegah, zlasti ob ženitovanjskih in ob naboru. Ob  cerkvenih praznikih so z njimi krasili nabožne podobe doma ter zunanjost in notranjost cerkva, kapelic in znamenj. Vsaj od konca 19. stol. pa do druge sv. vojne je bilo izdelovanje papirnatih rož iz raznovrstnega,  največkrat barvnega papirja, ena domačih obrti med kmeticami. Na Pivškem sta imela novoporočenca in svatje po prvi sv. vojni 'voščene' šopke večinoma iz suhih, povoščenih rož, ki so jih kupovali v Postojni, Trstu ali na Reki.

Izdelovanje papirnatih rož v polpreteklem obdobju se je na Pivškem ohranjalo zlasti s krašenjem naborniških voz, nabornikov in konjev; bogato okrašen naborniški voz v spremstvu harmonikarjev in deklet je krasilo tudi 5000 papirnatih rož.

Avtorica: Magda Peršič. Foto: M. Peršič, Š. Habič

Galerija