Kras.re.vita - Notranjski muzej
Show menu

Kras.re.vita

Notranjski muzej Postojna, 17. 1. 2018

Podroben naslov projekta: Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju

 

Akronim:KRAS.RE.VITA

 

Kratek opis projekta: V okviru projekta KRAS.RE.VITA bomo prispevali k izboljšanju stanja štirih kvalifikacijskih habitatnih tipov in osmih kvalifikacijskih vrst znotraj dveh območij Natura 2000, in sicer: Notranjskega trikotnika in Cerkniškega jezera. Hkrati bo glavnina izvedenih ukrepov pozitivno vplivala tudi na druge ogrožene živalske in rastlinske vrste, ki živijo na teh območjih.

Naše delo (delo v okviru Zavoda Znanje Postojna) bo v okviru projekta osredotočeno predvsem na območje Planinskega polja (torej le delu projektnega območja). Tu bomo skušali izboljšati stanje ohranjenosti habitata vrst, kot so navadni netopir, travniška morska čebulica, kosec in pisana penica. Hkrati bomo pomagali v prostor umestiti določene usmerjevalne in izobraževalne objekte, ki bodo prispevali k večji prepoznavnosti Planinskega polja, tako pri nas, kot tudi v tujini.


Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

 

Več na videoposnetku in spletni strani projekta