Posebna mansarda v Planini pri Rakeku - Notranjski muzej
Show menu

Posebna mansarda v Planini pri Rakeku

Planina pri Rakeku, 19. 4. 2019

Drugi največji porodni koloniji navadnih netopirjev v Sloveniji, v cerkvi Sv. Marjete v Planini, smo lani jeseni očistili kotišče. V okviru projekta KRAS.RE.VITA, ki ga sofinancirata Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija pa trenutno potekajo tudi sanacijska in vzdrževalna dela na izbranih sakralnih objektih, s čimer želimo netopirjem izboljšati dostop do kotišč in olajšati redno čiščenje gvana, ki se nabere v več letih. Bistven del projekta so tudi prizadevanja, da bi skrbniki sakralnih objektov in krajani Planine porodniško kolonijo ogroženih netopirjev sprejeli za svojo in naravno znamenitost Planine.

Sama sanacijska dela izvaja lokalni mizar, g. Tomaž Malc (Tomaž Malc s. p.), v veliko pomoč Notranjskemu muzeju Postojna pa je tudi g. Stojan Matičič, predstavnik Gospodarskega sveta župnije Planina pri Rakeku. V zvoniku Sv. Marjete v Planini je g. Malc tako v preteklem tednu odlično opravil enega izmed zastavljenih ciljev sanacijskih del - postavil je nov podest na podstrešju zvonika. Podest bo omogočil lažji dostop do kotišča in enostavnejše čiščenje v prihodnje nabranih netopirjevih iztrebkov oziroma gvana. S sodelavcem iz Notranjskega muzeja Postojna, mag. Slavkom Polakom smo podest nato prekrili še s plastično ponjavo, ki je bila tja nameščena že po očiščenju gvana lani jeseni. Prihodnje čiščenje, ki je planirano naslednjo jesen, bo tako enostavnejše. Prav tako pa bo podest zaščitil tudi nov urni mehanizem, ki so ga v okviru obnovitvenih del na zvoniku, namestili lani jeseni.

V okviru projekta urejamo tudi cerkvi na logaškem koncu Planinskega polja -  cerkev Sv. Mihaela na Jakovici in cerkev Sv. Luke v Grčarevcu. Na obeh cerkvah bomo na linah različnih oblik namestili bodice proti golobom, v cerkvi Sv. Mihaela na Jakovici pa dodatno uredili še podest zvonika in ladje. Po končanih delih bo podest preprečeval onesnaževanje ladje z gvanom, a bo omogočal prezračevanje podstrehe.

Besedilo: Nina Doles, koordinatorka projekta KRAS.RE.VITA

Foto: Slavko Polak in Nina Doles