Virtualna razstava Živi svet Pivških presihajočih jezer - Notranjski muzej
Show menu

Virtualna razstava Živi svet Pivških presihajočih jezer

Od doma, 8. 4. 2020
OGLED RAZSTAVE

Živi svet pivških presihajočih jezer

Avtor fotografij in teksta: mag. Slavko Polak

Zavod Znanje Postojna

OE Notranjski muzej Postojna

Oblikovanje: Slavko Polak

Fotografska razstava Živi svet pivških presihajočih jezer avtorja Slavko Polaka, kustosa biologa Notranjskega muzeja Postojna je bila prvič premierno postavljena novembra leta 2008 v prostorih Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni. Odtlej je razstava gostova na več lokacijah, tudi v tujini.  Pisani rastlinski in živalski svet pivških presihajočih jezer danes občuduje vse več ljubiteljev narave.

27. septembra 2013 je odprl vrata nov Ekomuzej Pivških presihajočih jezer v Slovenski vasi. Leto kasneje pa je dozorela tudi ideja za vzpostavitev Krajinskega parka Pivških presihajočih jezer, ki ga je z odlokom ustanovila Občina Pivka dne 15. maja 2014.  

Za Pivško kotlino so značilni številni kraški pojavi. Obilno jesensko in pomladansko deževje poplavi večja in manjša kraška polja, kjer nastanejo pivška presihajoča jezera. Trinajst jih je! Nekatera so majhna in poplavljena le ob najvišjih vodah, druga večja jezera kot na primer Palško in Petelinjsko jezero pa sta vsaj dvakrat na leto polna vode. Na bolj ali manj redno poplavljanje pivških jezer sta se prilagodili tudi rastlinstvo in živalstvo. Po biotski pestrosti so ta okolja danes izjemna. Zaradi poplavljanja človek ni veliko posegal v ta območja, edina raba ostaja pozna košnja. Bogat živi svet presihajočih jezer je tudi odraz dosedanje trajnostne rabe.