Drugo čiščenje gvana iz zvonika cerkve sv. Marjete - Notranjski muzej
Show menu

Drugo čiščenje gvana iz zvonika cerkve sv. Marjete

Cerkev sv. Marjete v Dolenji Planini, 3. 11. 2020

V oktobru smo s pomočjo izbranega zunanjega izvajalca zaključili še eno pomembno aktivnost projekta KRAS.RE.VITA. Na sobotno dopoldne smo se pred cerkvijo sv. Marjete v Dolenji Planini dobili s predstavnikom Centra za kartografijo favne in flore, ki so se mu pridružili tudi entuziasti s Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev. Za koordiniranje obiska zvonika je zaslužen tudi predsednik gospodarskega sveta Župnije Planina pri Rakeku, g. Matičič, ki se mu ob tej priložnosti lepo zahvaljujemo.

S pomočjo lestve smo prisotni dosegli podstreho zvonika ter po nekaj fotografijah začetnega stanja, začeli s čiščenjem. Gvano, ki se je nabralo v obdobju dveh let, od zadnjega čiščenja jeseni 2018, smo s pomočjo smetišnic in metel hitro pospravili v za to namenjene žaklje. Plastična ponjava, ki smo jo na dno novo oblikovanega podesta namestili lani spomladi, nam je tokratno čiščenje precej olajšala. Dodatno pa je podest tudi zaščitila pred morebitnimi negativnimi vplivi večje količine nabranega gvana.

Med čiščenjem je bilo v zvoniku še vedno prisotnih nekaj netopirjev, ki so pripadali trem vrstam. Največ je bilo ponovno navadnih netopirjev, prisotni so bili tudi trije osebki redkega dolgonogega netopirja ter štirje osebki ostrouhega netopirja. Slednji je za to zatočišče nova vrsta. To še dodatno kaže na veliko pestrost netopirjev na širšem področju Planinskega polja ter dokazuje pomembnost vzdrževanja lokacije za dobrobit netopirjev tudi v prihodnje. Člani društva so prisotne netopirje tudi skrbno premerili ter tako pridobili podatke, ki pomembno prispevajo k poznavanju teh, velikokrat zapostavljenih živali.

Po končanem čiščenju smo plastično ponjavo vrnili na vrh podesta ter tako ponovno zaščitili podest ter olajšali bodoče čiščenje gvana. To bo predvidoma v prihodnje potekalo vsake štiri leta ter tako omogočilo sožitje med obema skupinama uporabnikov zvonika – upravljalcev ter netopirjev.

V roku dveh let se je na podstrešju zvonika nabralo dobrih 100 kilogramov netopirskih iztrebkov. Napolnjene žaklje smo po zaključenem delu prenesli v pritličje zvonika, kar sedem nadstropij nižje. Pospravljeno in urejeno kotišče pa sedaj že nestrpno pričakuje prve samice, ki se bodo v zvoniku začele zbirati spet v začetku prihodnje pomladi.

Besedilo in fotografije: Nina Doles, koordinatorka projekta KRAS.RE.VITA