Obnova zemljišč na Planinskem polju - Notranjski muzej
Show menu

Obnova zemljišč na Planinskem polju

Planinsko polje, 15. 12. 2020

Jeseni se je izvajalec lotil obnove habitatov na dveh izbranih zemljiščih, kjer se prepletata habitatna tipa travnikov s prevladujočo modro stožko ter bazična nizka barja, ki sta ciljna habitatna tipa projekta KRAS.RE.VITA. Zaradi težke dostopnosti in zahtevnih pogojev za obdelavo, je prišlo do opustitve kmetijske rabe, posledično pa sta se zemljišči deloma zarasli z lesno vegetacijo. Z izvedbo del bomo obnovili specifične lastnosti in strukturo ciljnih habitatnih tipov, kjer se bo v prihodnosti izvajala pozna poletna košnja. Projektne aktivnosti smo predhodno uskladili z Lovsko družino Planina, ki ima v upravljanju vmesno zemljišče. Vsa tri zemljišča skupaj, bodo oblikovala t. i. mirno cono, ki bo številnim živalim, vse od kosca in pisane penice pa do jelenjadi in volka, predstavljala življenjski prostor in zatočišče tudi v prihodnje.

Besedilo in fotografiji: Nina Doles, koordinatorka projekta KRAS.RE.VITA