MIROSLAV VILHAR (1818-1871), »MOŽ PREOBILNIH ZASLUG« - Notranjski muzej
Show menu

MIROSLAV VILHAR (1818-1871), »MOŽ PREOBILNIH ZASLUG«

Knjižnica Makse Samsa v Ilirski Bistrici, 25. 8. 2021
Foto: Katarina Škrab
Foto: Katarina Škrab

Notranjski muzej Postojna gostuje z razstavo MIROSLAV VILHAR (1818-1871), »MOŽ PREOBILNIH ZASLUG«, v Knjižnici Makse Samsa v Ilirski Bistrici.

Z razstavo – muzej jo je pripravil leta 2018, ob 200-letnici rojstva pesnika, skladatelja, kulturnega delavca in politika – v Ilirski Bistrici obeležujemo 150-letnico njegove smrti. Na razstavi je strnjeno predstavljeno Vilharjevo življenje in neizbrisna sled, ki nam jo je zapustil s svojim pesniškim, pisateljskim in skladateljskim opusom ter političnim delovanjem. Razstava ponuja slikovno in dokumentarno gradivo, povezano z življenjem in delom Miroslava Vilharja. Izbrano razstavljeno gradivo, ki smo ga postojnski muzealci po drobcih zbirali vse od ustanovitve muzeja naprej, je danes hranjeno v Kulturno-zgodovinski zbirki Zgodovinskega oddelka. Nekateri od teh predmetov so bili od leta 1956 že razstavljeni v Spominski sobi Miroslava Vilharja v takratnih muzejskih prostorih na Titovem trgu v Postojni.