O muzeju - Notranjski muzej
Show menu

O muzeju

Notranjski muzej je bil na pobudo Lea Vilharja ustanovljen pred sedemdesetimi leti. V svoji zgodovini je deloval v različnih statusnih oblikah. Tako je bil leta 1974 preoblikovan v Kraško muzejsko zbirko v okviru Inštituta za raziskovanje Krasa SAZU v Postojni, leta 1990 pa ponovno preoblikovan v samostojno inštitucijo Notranjski muzej Postojna. Zadnja statusna sprememba sega v leto 2010, ko je občina z vključitvijo Notranjskega muzeja v javni zavod Znanje in ohranitvijo njegove samostojnosti muzeju omogočila pričetek delovanja v novih prostorih ter zagotovila pogoje za avtonomno in strokovno rast muzeja.

V Notranjskem muzeju Postojna je od 26. februarja 2015 na ogled stalna muzejska razstava o krasu - Muzej krasa. Razstava Muzej krasa je pomembna nova pridobitev Slovenije in predstavlja edinstveno točko za predstavitev klasičnega krasa. S postavitvijo razstave Muzej krasa je dobila Postojna poleg Postojnske jame, vivarija in Inštituta za raziskovanje krasa, zadnjo v nizu kraških institucij. Zavod Znanje Postojna je za oblikovanje razstave, njeno postavitev in spremljajoče dogodke pridobil v okviru projekta IPA Adriatic evropska finančna sredstva. 

Muzej pa ni samo razstava, ki si jo lahko obiskovalci ogledajo. Muzej smo ljudje in tudi strokovnjaki - kustosi, ki zbiramo, dokumentiramo, preučujemo, prestavljamo in ohranjamo pomembno dediščino za zanamce. Tako želimo izpostaviti svoje delo po posameznih oddelkih: