Arheološki oddelek - Notranjski muzej
Show menu

Arheološki oddelek

Predjamski zaklad, zadnja četrtina 16. – začetek 17. st., Predjamski grad, Klet, arheol. izkop., 1991. Hrani Notranjski muzej Postojna. Foto: T. Lauko.
Predjamski zaklad, zadnja četrtina 16. – začetek 17. st., Predjamski grad, Klet, arheol. izkop., 1991. Hrani Notranjski muzej Postojna. Foto: T. Lauko.

Arheološki oddelek je najstarejši in največji oddelek v Notranjskem muzeju. Muzejski arheologi Mehtilda Urleb, Valentin Schein in Alma Bavdek smo v vsej zgodovini Muzeja odgovorno uresničevali osnovno nalogo, raziskovati območje Notranjske in Krasa. Z uspešnimi, večjimi in manjšimi izkopavanji na arheoloških najdiščih, kot so; Križna gora, Šmarata, Svinja gorica pri Cerknici, Unec, Šmihel pod Nanosom, Razdrto, Trnovo pri Ilirski Bistrici …, smo polnili sliko poselitve od starejše kamene dobe pa vse do poznega srednjega veka. Predmeti, ki so prispeli v muzej, tudi kot slučajne najdbe ali kot dar posameznikov in ki so bili prepoznani kot predmeti dediščine, so bili umeščeni v kulturno zgodovinski okvir. Danes je v ustreznih muzejskih depojskih prostorih shranjenih več deset tisoč arheoloških predmetov. Veliko časa je namenjenega ohranjanju in dokumentiranju teh predmetov. S strokovno obdelavo in objavo v različnih publikacijah jih približamo znanstveni sferi. Delo arheologa v muzeju pa se široki javnosti in muzejskim obiskovalcem kaže šele s strokovno podprto, preprosto in predvsem privlačno muzejsko postavitvijo, ki je zazrta v preteklost.

Alma Bavdek, muzejska svetnica, univ. dipl. arheologinja
T: +386 (0)5 721 10 83
O muzeju