Biološki oddelek - Notranjski muzej
Show menu

Biološki oddelek

Foto: Ciril Mlinar
Foto: Ciril Mlinar
V oddelku zbiramo in obdelujemo favnistične in floristične podatke, na osnovi katerih opravljamo sistematske in naravovarstvene ekspertize za območje Notranjske. Osrednja pozornost je posvečena jamski (podzemeljski) favni in popisovanju večine živalskih skupin, živečih v slovenskih jamah.

Mag. Slavko Polak, muzejski svetnik, biolog 
T: +386 (0)5 721 10 87

Kras.re.vita 

V okviru projekta bomo prispevali k izboljšanju stanja štirih kvalifikacijskih habitatnih tipov in osmih kvalifikacijskih vrst znotraj dveh območij Natura 2000, in sicer Notranjskega trikotnika in Cerkniškega jezera. Hkrati bo glavnina izvedenih ukrepov pozitivno vplivala tudi na druge ogrožene živalske in rastlinske vrste, ki živijo na teh območjih.

Nina Doles, področna svetovalka
T: +386 (0)51 417 636
O muzeju