Etnološki oddelek - Notranjski muzej
Show menu

Etnološki oddelek

Ustanovitev oddelka leta 1992 z zaposlitvijo etnologinje M. Peršič je omogočila strokovno in muzeološko poslanstvo na območju delovanja Muzeja. Rokovanje z muzealijami in etnološko dediščino določajo osnovne naloge muzejskega dela, od evidentiranja (od leta 2003 tudi zasebne zbirke), zbiranja, konserviranja, varovanja, dokumentiranja do raziskovanja, razstavljanja, publiciranja, promocije in dela z javnostmi (svetovanje, izobraževanje, osveščanje …).

Etnološko dediščino obsegajo predmeti materialne in nesnovne dediščine, sistematično urejeno po zbirkah, ki so nasledile etnografsko zbirko (1952) z naključno in stihijsko pridobljenimi predmeti – kmečkimi in rokodelskimi orodji in napravami z območja Notranjske; v letih 1958–1990 je bila skoraj v celoti predstavljena na stalni razstavi Notranjskega muzeja in Kraške muzejske zbirke.

Usmeritev oddelka  temelji na proučevanju tradicionalnosti in inovativnosti človeka v kraški kulturni krajini s poudarkom na raziskovanju posebnosti in značilnosti lokalnih prostorov (šege, drevesna dediščina, ljudska umetnost in kič, polharstvo, ribiška kultura, idr.), njihovo prepoznavanje in umestitev v porabniški vsakdanjik ter prenosaglobalnih vrednot na lokalno dediščino. 

Magda Peršič, muzejska svetnica, univ. dipl. etnologinja
E: magda.persic@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 721 10 89


O muzeju