Konservatorsko restavratorska delavnica - Notranjski muzej
Show menu

Konservatorsko restavratorska delavnica

Konserviran-restavriran keramični vrč, pripravljen za predstavitev. Foto: P. Križman
Konserviran-restavriran keramični vrč, pripravljen za predstavitev. Foto: P. Križman

Konservatorski-restavratorski oddelek je bil ustanovljen leta 1998, ko so v muzeju zaposlili konservatorja-restavratorja Petra Križmana in uredili prostore za konservatorsko-restavratorsko delavnico. Oddelek je usmerjen predvsem v konservacijo arheološkega gradiva, ki je glede na število predmetov v muzeju najobsežnejše. Arheološki predmeti so zaradi svojih specifik zelo občutljivi in zato zahtevajo takojšnjo obdelavo. Poleg konserviranja in restavriranja arheološkega gradiva se na oddelku izvajajo tudi konservatorski postopki na lesenih in kovinskih predmetih etnološkega in zgodovinskega oddelka. Vsi podatki in posegi na predmetih so dokumentirani v računalniškem dokumentacijskem programu.

Konservator-restavrator skrbi tudi za preventivno konservacijo vseh muzejskih zbirk, za kar se tako v razstavnih kot v depojskih prostorih uporablja predvsem sistem merjenja in uravnavanja relativne zračne vlage in temperature. Konservatorsko-restavratorski oddelek sodeluje pri postavitvah stalnih in občasnih razstav v muzeju.

 

Peter Križman, višji konserv.-restavr. sodelavec
T: +386 (0)5 721 10 91
O muzeju