Pedagoško andragoški oddelek - Notranjski muzej
Show menu

Pedagoško andragoški oddelek

Foto: Miha Dolenc
Foto: Miha Dolenc

Začetki dela z obiskovalci v Notranjskem muzeju Postojna segajo v čas njegove ustanovitve in so se izvajali glede na razpoložljivi čas zaposlenih ter bili povezani predvsem s postavitvijo stalne in občasnih razstav. Velik korak naprej pa je bil storjen s pridobitvijo novih prostorov leta 2011 in 2015 s postavitvijo stalne razstave Kras – Muzej krasa.

»Kako združiti zabavo in učenje v muzeju? Kako se učiti, ne da bi pomislili na šolo?« Kulturno in naravno dediščino lahko muzejski pedagog oživi z razlago, ki jo poda v obliki zgodbe in s pomočjo aktivne izkušnje. Skozi igro otroci in mladi spoznavajo njim težje dojemljive pojme in sprejmejo muzej kot kraj za druženje, kar je lahko v današnji internetni družbi velik uspeh.

Tina Poljšak, višja kustosinja pedagoginja, daljša odsotnost, nadomeščanje Primož Renko
T: +386 (0)41 313 179 

Primož Renko, muzejski informator
T: +386 (0)5 721 10 90
O muzeju