Zgodovinski oddelek - Notranjski muzej
Show menu

Zgodovinski oddelek

Čeprav je začetek delovanja zgodovinskega oddelka – s tem pa tudi zbiranje predmetov in ustvarjanje zbirk – povezan tako z ustanovitvijo Notranjskega muzeja Postojna leta 1947 kot z njegovim »duhovnim očetom«, slikarjem in muzealcem L. Vilharjem, se je oddelek formalno oblikoval šele z zaposlitvijo zgodovinarke A. Čuk leta 1989 in leto zatem še muzejske dokumentalistke N. Adam. Predmeti, ki jih je pred dobrimi sedemdesetimi leti začel zbirati Vilhar, so zelo različni. Nedvomno so v začetnem obdobju težili predvsem k zbiranju predmetov, fotografij in dokumentov iz časa NOB in obdobja med svetovnima vojnama. Po skoraj petih letih zbiranja gradiva je bil 27. 4. 1951 Muzej slovesno odprt. Tega dne so odprli tudi prvi muzejski oddelek, oddelek NOB in prvo stalno razstavo Primorska v borbi za svobodo. Takrat zbrani in predstavljeni predmeti tvorijo jedro današnje Zbirke novejše zgodovine. Eno temeljnih zbirk zgodovinskega oddelka – Jamsko zbirko – predstavljajo predmeti, ki so jih že leta 1929 razstavili v jamskem muzeju italijanskega speleološkega inštituta. Osnovni fond muzealij se je po oblikovanju oddelka dopolnjeval in bogatil predvsem ob pripravi stalne in občasnih razstav, ob spremljanju pomembnejših dogodkov, z odkupi in donacijami posameznikov. Oblikovane so bile zbirke: steklenih plošč, diapozitivov in stereo diapozitivov, fotografij, diplom, letakov, plakatov in drugih drobnih tiskov ter kulturno zgodovinska zbirka. Nastale so tudi nove zbirke, med njimi zaradi edinstvenosti, povednosti ali številčnosti izpostavljamo zbirki razglednic in leporellov. Del obsežne zapuščine pisatelja in zdravnika L. Kraigherja iz tako imenovane Kraigherjeve zbirke je na ogled v Kulturnem domu Postojna. 


Alenka Čuk, muzejska svetovalka, univ. dipl. zgodovinarka
T: +386 (0)5 721 10 85

Nadja Adam, samostojna muzejska dokumentalistka
E: nadja.adam@notranjski-muzej.si
T: +386 (0)5 721 10 86

Tine Kaluža, kustos pripravnik
E: tine.kaluza@notranjski-muzej.si 
T: +386 (0)5 85 01 154 
O muzeju