Spletne razstave - Notranjski muzej
Show menu

Spletne razstave

(Ne)vsakdanji predmeti druge svetovne vojne

Vabimo vas na ogled spletne razstave (Ne)vsakdanji predmeti druge svetovne vojne, ki si jo lahko ogledate na spletni strani muzeja in na zaslonu na dotik v muzejski recepciji. Razstava predstavlja zgodbe vsakdanjih predmetov, ki so postali nosilci zgodovinskega spomina, in nevsakdanje predmete, ki so nastali kot posledica človekovega prilagajanja vojnim razmeram.

Vabljeni k ogledu na spletni povezavi!

Betalov spodmol

Na Pivki po véliki vojni

V letošnjem letu se spominjamo stoletnice sporazuma, ki sta ga v turističnem mestu Rapallo 12. novembra 1920 podpisali Kraljevini SHS in Italija; sporazuma, ki je usodno posegel tudi v življenje ljudi na Pivki.

Vsebine, ki smo jih nameravali predstaviti ob gostovanju razstave Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941–1945 (nastala je v okviru projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, povezal pa je raziskovalce s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Znanstveno raziskovalnega centra SAZU in Zgodovinskega društva Rapalska meja), si lahko ogledate na muzejski spletni strani.

Vabljeni k ogledu na spletni povezavi!

Da bo zemlja dobro obrodila

Zakladna najdba poznorimskega poljedelskega orodja