Zbirka jamskih arheoloških predmetov - Notranjski muzej
Show menu

Zbirka jamskih arheoloških predmetov

Številne kraške jame hranijo v jamskih sedimentih dragocen zapis iz preteklosti, o ljudeh, ki so vanje zahajali. V Zbirki jamskih arheoloških predmetov so predmeti iz jam slovenskega krasa in širše, ki so jih raziskovalci in obiskovalci jam odkrili povsem slučajno. Med njimi izstopajo predmeti iz Jame pod Jamskim gradom in Betalovega spodmola, ki so bili odkriti s temeljitimi arheološkimi raziskavami.   

Marmorni oltarček

inv. št.: A/III 6832

višina: 27 cm

2.–3. stoletje

Jama Bezen nad Mohorino, slučajna najdba, 1917

Na poškodovanem zgornjem delu oltarčka je ohranjen posvetilni napis neznanemu božanstvu. V grški pisavi, značilni za 2. do 3. stoletje je napisana zahvala Tezeja, sina Onesima in Artemide, hčere Posidoma, za prejeto milost.

Literatura: A. Degrassi, Le grotte carsiche nell'età romana, Le grotte d'Italia, Rivista trimestrale dell'Istituto Italiano di Speleologia, N. 4, Anno III, 1929, str. 174–182.

Foto: M. Prešeren

Bronasta trakasta sponka

inv. št.: A/III 6840

dolžina: 9,6 cm

Hermanov brlog, slučajna najdba, 2009

Dobro ohranjena sponka za pripenjanje obleke s trakastim lokom in diskom je bila v modi v 5. stoletju pred našim štetjem. Našli so jo jamarji na zasiganih tleh kraške jame pri Lazah ob Planinskem polju.

Literatura: R. Cunja et al., S fibulo v fabulo. Fibule iz Istre, s Krasa, iz Notranjske in Posočja med prazgodovino in zgodnjega srednjega veka/ Con la fibula nella storia, Fibula dell'Istria, dal Carso, della Carniola Interna e dall'Istria, dal Carso, dalla Carniola Interna e dall'Insontino tra preistoria e alto medioevo (ur. R. Cunja, M. Mlinar), Koper/Capodistria, Pokrajinski muzej Koper, 2010, str. 101.

Foto: M. Prešeren

Gravettienska mikro konica

inv. št.: A/III 5426

dolžina: 2,8 cm

Betalov spodmol, izkopavanja Franca Anellija, 1932–1939

Konico iz kremena je izdelal moderni človek – kromanjonec – ob zaključku mlajšega paleolitika (epigravettien). Služila naj bi mu kot ostrina puščice.

Literatura: D. Josipovič, Katalog. Betalov spodmol (ur. A. Bavdek), Zavod Znanje, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna, 2017, str. 84–85. 

Foto: M. Prešeren


Koščena konica

inv. št.: A/III 5509

ohranjena dolžina: 2,3 cm

Betalov spodmol, izkopavanja Franca Anellija, 1932–1939

V Betalovem spodmolu je bil v 30. letih 20. stoletja odkrit odlomek koščenega šila ali konice, na katerem so vidni vrezi. Take konice je v epigravettienu, ob zaključku mlajšega paleolitika, človek uporabljal za osti kopij.

Literatura: D. Josipovič, Katalog. Betalov spodmol (ur. A. Bavdek), Zavod Znanje, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna, 2017, str. 84–85.

Foto: M. Prešeren


Prevrtan jelenov grandl

inv. št.: A/III 5520

dolžina: 2,4 cm

Betalov spodmol, izkopavanja Franca Anellija, 1932–1939

Jelenov grandl z izdelano luknjico je služil kot obesek že ob koncu mlajšega paleolitika.

Literatura: D. Josipovič, Katalog. Betalov spodmol (ur. A. Bavdek), Zavod Znanje, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna, 2017, str. 84–95.      

Foto: M. Prešeren


Vrč

inv. št.: A/III 6198

višina: 19,4 cm

Žegnana jama, slučajna najdba, 2007

Vrč z ročajem iz Žegnane jame je izdelan iz gline in temno sivo žgan. Z globokimi poševnimi vrezi je okrašen le ročaj. Vrč sodi med kuhinjsko keramiko, ki se skozi stoletja ni veliko spreminjala. Take vrče so imeli v vsaki hiši, tako revni kot bogati, saj ni bil noben obrok brez vrča vode na mizi.

Literatura: A. Bavdek, Vrč iz Žegnane jame. Zavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna, 2015.

Foto: P. Križman

Lonca

inv. št.: A/III 7070, 7071

premer ustja večjega: 24,5 cm

Spodmol pod Macesnovo gorico, slučajna najdba, 1993

Velika keramična lonca preprostih oblik, z bradavičastimi oprijemali so v Spodmolu pod Macesnovo gorico, v osrčju kočevskih gozdov, uporabljali za shranjevanje hrane ali pri pripravi in kuhanju obrokov. Podobne posode so bile v uporabi vso bronasto dobo in tudi v starejši železni dobi.

Literatura: A. Bavdek, A. Mihevc, Spodmol pod Macesnovo gorico – arheološko najdišče. Naše jame 37, 1995, str. 76–84. A. Bavdek, A. Mihevc, Spodmol pod Macesnovo gorico; dva dotika zgodovine. Zavod Znanje Postojna, javni zavod, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna, 2018.

Foto: M. Prešeren