Zbirka prazgodovinskih predmetov - Notranjski muzej
Show menu

Zbirka prazgodovinskih predmetov

V Zbirki prazgodovinskih predmetov so predmeti iz naselbin in grobišč bronaste in železne dobe na območju Notranjske. Arheološka najdišča so bila največkrat odkrita z zaščitnimi arheološkimi raziskavami. Le redko, kot je naselbina in grobišče na Križni gori v Loški dolini, so bila raziskana sistematično, v okviru večletnih arheoloških izkopavanj.

Dela kamnitih nagrobnikov

inv. št.: A/III 2482, 6834

velikost manjšega: 18x11,5 cm

Parti pri Stari Sušici, slučajni najdbi 1957 in 2011

Na ploščah iz flišnega peščenjaka je na večji vrezana podoba konjenika s sulico v eni in bičem v drugi roki ter z delno ohranjenim napisom v severnoetruščanski pisavi. Na manjšem je vrezan okras v pasovih z motivom lestvice in ribje kosti. Kamna sta poškodovana in sta lahko dela enega ali dveh nagrobnih plošč, narejena v slogu patavijskih (Padova) nagrobnikov iz 6.–4. stoletja pred našim štetjem.

Literatura: M. Urleb, Arheološke najdbe iz Stare Sušice. Arheološki vestnik 30, 1979, str. 151–158. A. Bavdek, Arheološki oddelek. MUZEJ je Vaš, 70 let Notranjskega muzeja Postojna (ur. A. Čuk), Zavod Znanje, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna, 2017, str. 20.

Foto: M. Prešeren

Ploščata sekira

inv. št.: A/III 6833

dolžina: 7,1 cm

eneolitik

Postojna – Stara vas, slučajna najdba, 1988

Ploščata sekira je narejena iz drobnozrnatega tufa. Po celotni površini je obdelana z glajenjem in ostrina sekire nima sledi uporabe.

Literatura: A. Bavdek, Stara vas, Ribiške njive. Varstvo spomenikov 39–41, 2006, str. 190–191.

Foto: M. Prešeren

Bronasta igla

inv. št.: A/III 6674

dolžina: 8 cm

pozna bronasta doba

Cvinger pri Dolenji vasi pri Cerknici, arheološka izkopavanja, 1985

Igla s strehasto glavico, večjim in manjšim svitkom ter linijo horizontalnih vrezov pod njima je v pozni bronasti dobi, v 9. stoletju pred našim štetjem, služila za spenjanje obleke.

Literatura: A. Bavdek, Late Bronze and Early Iron Age in the Notranjska region in Slovenia. Preistoria e Protostoria del Caput Adriae, Atti della XLIX Riunione Scientifica Udine – Pordenone 9–12 ottobre 2014, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firence, 2018, 165–172.

Foto: M. Prešeren