Botanična zbirka – herbarij - Notranjski muzej
Show menu

Botanična zbirka – herbarij

Posušen primerek rastline v herbarijski zbirki naj bi bil čim bolj verna ohranitev primerka, ki služi kot dokazni material, pa tudi kot material za nadaljnje taksonomske raziskave. Zaradi spreminjanja okolja so včasih primerki rastlin v herbarijih edini dokazi o obstoju neke vrste na nekem območju. Notranjski muzej Postojna hrani in občasno nadgrajuje skromnejšo zbirko rastlin območja Notranjske regije.

Herbarijska pola s praprotjo jelenov jezik (Phyllitis scolopendrium)

inv. št.: NMPo/Bi:Bot-001

dolžina: 21.5 cm, širina: 30 cm

iz herbarija »Die Flora der Piuca jama« Pivka jama, Postojna, junij/avgust 1930

Spöecker R.G. leg. / Heller Stephan det.

Na podstrešju uprave Postojnske jame je bil najden star herbarij, ki ga je leta 1997 v hrambo prevzel Notranjski muzej Postojna. Obsega deset herbarijskih pol cvetnic in pet herbarijskih pol praprotnic. Herbarij, ki ima zlasti zgodovinsko vrednost, obravnava rastline ob vhodu Pivke jame.

Foto: S. Polak


Herbarijska pola s clusijevim sviščem (Gentiana clusii)

inv. št.: NMPo/Bi:Bot-084

dolžina: 21 cm, širina: 29.5 cm

Snežnik, ovršje, 15. 5. 2011

Polak S. leg. / Polak S. det.

V herbariju biološkega oddelka hranimo nekaj primerkov posušenih rastlin z ovršja Notranjskega Snežnika. Med njimi je tudi pola s clusijevimi svišči, ki v Sloveniji uspevajo zlasti v višjih predelih montanskega pasu. Vrsta je na ovršju Snežnika pogosta.

Foto: S. Polak