Mineraloška zbirka - Notranjski muzej
Show menu

Mineraloška zbirka

Danes poznamo že skoraj 5000 različnih vrst naravnih mineralov in geologi še vedno opisujejo nove. Minerali so večinoma anorganske trdne snovi in se med seboj razlikujejo po različni kemijski sestavi ter po edinstveni kristalni zgradbi. Redki minerali so grajeni iz enega elementa, večinoma so to spojine več prvin ali celo trdna raztopina več spojin. V Notranjskem muzeju zbiramo in hranimo tudi tipične ter zanimive vrste mineralov in kristalov Notranjske.

Konkrecija peščenjaka z Majlonta v Postojni

inv. št.: NMPo/ Bi:Min-035

dolžina: 17 cm, višina: 12 cm, širina: 10 cm

Majlont, Postojna – na meji med apnencem in flišem,  15. 6. 2017

Geržina M. leg. /Polak S. det.

Gospod Marjan Geržina iz Postojne je v muzej prinesel nenavaden okrogel kamen in spraševal po nastanku. Gre za konkrecijo, kakršne občasno nastanejo povsem naravno v peščenih materialih. Konkrecija je po definiciji masa sedimentne kamnine, v kateri mineralni cement zapolni pore oz. praznine med zrni sedimenta. Praviloma so te kamnine kroglaste ali eliptične oblike raznih dimenzij.

Foto: M. Prešeren

Cerkniški diamant, biterminiran kremenov kristal s Slivnice

inv. št.: NMPo/ BI: Min-001

dolžina: 29 mm, višina: 11 mm, širina: 12 mm

Debeli vrh, Slivnica, Cerknica,  28. 3. 2017

Polak S. leg. / Polak S. det.

To seveda ni diamant, temveč biterminiran kremenov kristal sedimentnega nastanka. Pred stoletji so ljudje v okolici Cerknice, ki so na take kristale naleteli na njivah in krtinah, mislili, da so našli diamante. V letu 2017 je Notranjski muzej cerkniškim diamantom posvetil samostojno razstavo.

Foto: S. Polak