Osteološka zbirka - Notranjski muzej
Show menu

Osteološka zbirka

Biološki oddelek Notranjskega muzeja zbira, ureja in hrani tako imenovano primerjalno osteološko zbirko vretenčarjev. Zbirka vključuje lobanje in skelete večine večjih sesalcev ter znatnega števila ptic, pa tudi skelete plazilcev, dvoživk in rib, ki žive v Sloveniji. Zbirka se uporablja za določanje kosti, ki jih paleontologi ali arheologi najdejo pri izkopavanjih.

Lobanja samca rjavega medveda (Ursus arctos) iz Javornikov

inv. št.: NMPo/ Bi:Ver-001

dolžina: 39 cm, višina: 24 cm, širina: 18 cm

Javorniki, Postojna

Kidrič F. - uplenitelj (leg.) / Polak S. det.

V osteološki zbirki Notranjski muzej hrani pet popolnih ali delnih skeletov rjavega medveda in eno lobanjo odraslega samca, ki je bil star nad deset let in težak 298 kilogramov. Na stalni muzejski razstavi je ta isti medved kot dermoplastika razstavljen v diorami, ki predstavlja bogastvo notranjskih visokokraških gozdov.

Foto: M. Prešeren

Lobanja vidre (Lutra lutra) s področja Cerkniškega jezera

inv. št.: NMPo/ Bi:Ver-072

dolžina: 12 cm, višina: 7,5 cm, širina: 5 cm

Potok Zaltovšek, Goričice, Cerknica,  1964

Kus J. - darovalka / Polak S. det.

V preteklosti so bile vidre s področja Cerkniškega jezera dobro znane, po letu 1950 pa je njihovo število znatno upadlo, dokler niso pred desetletji iz Cerkniškega jezera povsem izginile. Lobanja poginule vidre je tako dragocen eksponat, ki priča o obstoju vider ob Cerkniškem jezeru še v omenjenem obdobju.

Foto: M. Prešeren