Zbirka zapuščine Egona Pretnerja - Notranjski muzej
Show menu

Zbirka zapuščine Egona Pretnerja

Egon Pretner (1896 –1982) velja za enega naših največjih speleologov in speleobiologov, ki ni poznan samo v Sloveniji, temveč tudi v mednarodnih speleoloških in spelobioloških krogih. Že od ranih nog je zahajal v jame in zbiral ter proučeval jamske hrošče. Pri svojem delu je raziskal 1607 različnih jam z območja Slovenije in držav Zahodnega Balkana. Ker je številne jame obiskal večkrat, lahko na osnovi njegovega dnevnika naštejemo rekordnih 3627 obiskov jam. V Notranjskem muzeju hranimo del njegove materialne zapuščine, poleg dela njegove zbirke jamskih hroščev tudi njegove osebne predmete, ki jih je uporabljal na terenskih ekskurzijah in pri raziskavah jamskih hroščev.

Terenska entomološka sesalka Egona Pretnerja št. 1

inv. št.: NMPo/ Bi:Spl-018

dolžina: 5 cm, višina: 14 cm, širina: 87 cm

Pretner E. leg.

V Notranjskem muzeju hranimo del osebnih predmetov, ki jih je Egon Pretner uporabljal na terenskih ekskurzijah in pri raziskavah jamskih hroščev. Med njegovimi pripravami za lov so tudi tri sesalke (ekshaustorji), s katerimi je po jamah lovil drobne hroščke.

Foto: M. Prešeren

Razstavna entomološka škatla Egona Pretnerja št. 6 z jamskimi hrošči

inv. št.: NMPo/ Bi:Spl-038

dolžina: 39 cm, višina: 26 cm, širina: 6 cm

Pretner E. leg.

Egon Pretner je v svojem življenju zbral izjemno in znanstveno neprecenljivo zbirko jamskih hroščev, zlasti iz območja Slovenije in ostalih predelov Dinarskega krasa. Zbirka, ki obsega 46 entomoloških škatel z okoli 8000 primerki, je še v postopku natančne inventarizacije. Poleg obsežne študijske zbirke (zbirka je sedaj v skrbništvu Prirodoslovnega muzeja Slovenije), je Pretner uredil še dvanajst entomoloških razstavnih škatel, ki jih hrani in zanje skrbi Notranjski muzeju Postojna.

Foto: S. Polak