Zoološka zbirka – pajkovci - Notranjski muzej
Show menu

Zoološka zbirka – pajkovci

Pajkovci, sem prištevamo pajke, suhe južine, škorpijone, paščipalce, pršice in še nekaj bolj eksotičnih skupin nevretenčarjev, imajo mehkejša zunanja ogrodja in jih zato lahko trajno hranimo le v alkoholu v steklenih ali plastičnih fiolah. V Notranjskem muzeju Postojna poglobljeno zbiramo in hranimo obsežno zbirko nevretenčarjev, med njimi tudi pajkovce.

Veliki jamski paščipalec (Neobisium spelaeum) iz Postojnske jame

inv. št.: NMPo/Bi:A-276

dolžina: 8 mm

Postojnska jama (kat. št. 747), Pisani rov, 11. 9. 2001

Polak S. leg. / Polak S. det.

Danski naravoslovec Christian Jurgen Schiödte že leta 1848 po primerkih iz Postojnske jame opisal prvega predstavnika jamskih paščipalcev. Pri opisih novih vrst in revizijah že starih so primerki vrst iz tipskih nahajališč za znanstvenike nepogrešljivi. Pajkovci imajo mehkejša zunanja ogrodja in jih zato lahko trajno hranimo le v alkoholu v steklenih ali plastičnih fiolah.

Foto: S. Polak