Kraška zbirka - Notranjski muzej
Show menu

Kraška zbirka

Kraška zbirka se od leta 1993 bogati s prepoznavno, zlasti s kamnito dediščino kraškega prostora, kot tudi s predmeti istovetenja kraškega človeka na način kulturnih simbolov.

Nedokončana kamnita posoda – kamen za mast

inv. št.: E/ 423

višina: 45 cm, premer: 40 cm

19. – 20. stoletje

Kamnito posodo za shranjevanje sipkih vsebin (mast, olje) so uporabljali redki predstavniki višjih družbenih slojev že v zgodnjem novem veku. V 18. in 19. stoletju je bila med kmečkim prebivalstvom redka; največ kamnitih posod so uporabljali na območjih z razvitim kamnarstvom oz. kamnoseštvom na širšem območju krasa.

Foto: V. Leban