Kraška zbirka - Notranjski muzej
Show menu

Kraška zbirka

Kraška zbirka se od leta 1993 bogati s prepoznavno, zlasti s kamnito dediščino kraškega prostora, kot tudi s predmeti istovetenja kraškega človeka na način kulturnih simbolov.

Nedokončana kamnita posoda – kamen za mast

inv. št.: E/ 423

višina: 45 cm, premer: 40 cm

19. – 20. stoletje

Kamnito posodo za shranjevanje sipkih vsebin (mast, olje) so uporabljali redki predstavniki višjih družbenih slojev že v zgodnjem novem veku. V 18. in 19. stoletju je bila med kmečkim prebivalstvom redka; največ kamnitih posod so uporabljali na območjih z razvitim kamnarstvom oz. kamnoseštvom na širšem območju krasa.

Foto: V. Leban

Voukalca

inv. št.: E/ 1062

premer: ok. 30 cm

Pliskovica, 2014

Voukalca je pastirska igra, ki se igra v dvoje; prvi igralec skrbi za 12 ovac, drugi pa mu jih z volkovoma poskuša pojesti in tako preprečiti prihod v štalco (hlev). Igrala se je na različnih podlagah, največ z zrni fižola in gumbi. Voukalco s podlago iz skrle je izdelal Jernej Bortolato za razstavni predmet.

Foto: M. Peršič