Lovska zbirka - Notranjski muzej
Show menu

Lovska zbirka

Lovska zbirka hrani naprave in orožje ter drugo lovsko opremo, potrebno za lov velike in male divjadi na kraških planotah Notranjske. Največ lovnih naprav, delno še poznanih, je od 16. stoletja povezanih z lovskimi predpisi (redi, zakoni) o prepovedanih načini divjega lova, ki ga izvajajo ne imetniki lovske pravice.

Past za volkove

inv. št.: E/ 361

dolžina: 47 cm, višina: 19 cm, premer: 30 cm

19. stoletje

Past za volkove je kovinska lovska priprava, imenovana tudi skobc, ki so jo k nam prinesli Slovani. Uporabljala se je v dovoljenih ljudskih načinih lova in največ pri divjem lovu. Past za lov na volkove so pokrili z listjem, ali jo drugače prikrili in sprožili kovinsko vzmet, v katero se je ulovil volk. Te in podobne pasti, ki so se uporabljale tudi za lov na lisice, jazbeca in druge divje živali, kažejo na tehnično znanje in ustvarjalnost kmečkega prebivalstva.

Literatura: E. Umek. Lov in lovstvo, Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev 1, Ljubljana, 1970.

Foto: M. Prešeren