Polharska zbirka - Notranjski muzej
Show menu

Polharska zbirka

Polharska zbirka v pristavi gradu Snežnik je od leta 1992 pod etnološkim strokovnim nadzorom in je v celoti predstavljena na stalni razstavi, ki je bila leta 1994 – 1995 zaščitena, dokumentirana in prenovljena ter dopolnjena z muzeološkimi vsebinami. Zbirka oziroma razstava je enkratna tako v slovenskem kot svetovnem merilu in prikazuje 260 raznovrstnih polšjih pasti in predmetov v osmih tematskih sklopih, povezanih s polharstvom na Notranjskem.

Past z lokom, samostrelna past – samojstra

inv. št.: E/ 420

dolžina: 26 cm, širina: 9 cm, višina: 7 cm

Rakek, 19. stoletje

Na območjih polšjega lova v Sloveniji se je od 13. stoletja razvilo največ oblik kmečkega lova prav pri lovu na polhe. Ljudska ustvarjalnost je prispevala k pestrosti lovnih naprav, saj poznamo zgolj pri lovu s pastmi na drevesih številne različice polšjih pasti (samojstre, škrince, škatle, šklopi): enojne, dvojne – doplarce, trojne, četvere, šestere; na lok, na vzmet, na pero, …), ki so se ohranile do nedavno. Vaba v pasti je polha privabila, da je sprožil vzmet, ki ga je zaprla. V lokalnih različicah polšjega lova se danes uveljavljajo tehnične izboljšave pri t. i. selektivnih ali humanih pasteh.

Literatura: M. Peršič. Človek in polh. Polh in človek. Ljubljana: Ekološki forum LDS: Liberalna akademija, 2007, str. 90–153

Foto: S. Polak