Praznična zbirka - Notranjski muzej
Show menu

Praznična zbirka

Praznična zbirka se oblikuje od leta 1992 in predstavlja predmete, povezane s šegami in navadami ob prazničnih časih na Notranjskem. 

Praskani pirhi

inv. št.: E/ 410, 656, 657, 658, 659, 730, 731, 820, 892, 911

Suhorje, 1993, 1995 in 1997

Vsaj od 19. stoletja so praskani pirhi posebnost Zgornje Pivke in Brkinov, kjer na veliki petek z nožičkom ali odsekano britvijo spraskajo ali zdrgnejo na kuhana in obarvana jajca različne cvetlične ornamente, religiozne simbole in druge motive.

Literatura: M. Peršič, Šege na Pivškem, Praznični časi in praznovanja v koledarskem letu, Postojna, Notranjski muzej, 2003, str. 157.

Foto: M. Prešeren

Božično kropilo

inv. št.: E 287

dolžina: 37 cm, širina: 13 cm, višina: 7 cm

Osredek, pred 1941

Božično kropilo je do leta 1941 uporabljala M. Balant iz Osredka za blagoslavljanje »vseh prostorov kmetije«. Predkrščanska čarodejna dejanja v božično-novoletnem času so prežeta  s krščanskim obredjem. Obredno blagoslavljanje z blagoslovljeno vodo je v preteklosti najpogosteje prevzel gospodar in ponekod tudi duhovnik; kropili in kadili so po vseh prostorih v hiši, okoli nje, po gospodarskih poslopjih, v hlevih pri živini pa tudi po vrtovih in njivah.

Literatura: M. Peršič. Etnološki oddelek. Muzej je vaš, 70 let Notranjskega muzeja Postojna (ur. A. Čuk), Zavod Znanje, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna, 2017, str. 67.

Foto: M. Prešeren