Ribiška zbirka - Notranjski muzej
Show menu

Ribiška zbirka

Ribolov je zaradi svojstvene narave Cerkniškega jezera deležen največ pozornosti med opisovalci jezera vse od Valvasorja naprej, nekateri stari načini ribolova so se ohranili vse do danes in prispevajo k ohranjanju ribiške kulture med jezerskimi prebivalci v njihovem vsakdanjiku in ob praznikih.

Ribiška zbirka predstavlja pripomočke starih (lov s košem, sakom, vršo, vilicami, mrežo, idr.) in novih načinov ribolova (športni) in krivolova, kot tudi ribiške pripomočke reševanja rib ob presihanju Cerkniškega jezera.

Drevak – jezerski čoln

inv. št.: E/ 1001

dolžina: 720 cm, širina: 110 cm, višina: 40 cm; teža ok. 250 kg

Dolenje Jezero, izdelal Anton Lovko, 1999

Razširjeni deblak ali preprosto čoln, kot ga imenujejo prebivalci ob Cerkniškem jezeru, je izdelan iz jelovega lesa: dve stranici – čolnici objemata dno iz 2-3 talnih platic (desk) in 2-3 talnih krivcev (krivin); na premcu je za učvrstitev pritrjen klun (deska), na rtvu (krmi) pa tri deske ter na čolnici 2 grzici (nastavka) za vesla. Na pogosto poplavljenih notranjskih kraških poljih se je drevak z različicami uporabljal v vsakdanjem gospodarstvu za prevoz ljudi, lesa, živine, žita, sena, za lov, ribolov, idr. ter ob prazničnih dogodkih. Tradicija izdelave drevaka je bila znana na območju celotnega porečja reke Ljubljanice vsaj v 17. stoletju, a je v 1. polovici 20. stoletja prenehala, do danes se je ohranila le ob Cerkniškem jezeru.

Literatura: M. Peršič. Jezero in jezerci – posebnosti skozi način življenja jezercev. Jezero, ki izginja. Ljubljana: Društvo ekologov Slovenije, 2002

Foto: Matjaž Prešeren

Sak

inv. št.: E/ 1060

dolžina: 180 cm, širina: 60 cm, premer: 5 cm

Dolenje Jezero, 2014

Sak je ribolovna priprava, ki jo praviloma izdelujejo domači ribiči po predlogi stari vsaj 400 let. Na lesen locen, pritrjen na razcepljen drog – rogovilo obesijo vrečasto mrežo. Ribe se ulovijo v mrežo saka, ki ga ribiči dvignejo iz vode in ulov izpraznijo. Danes ga uporabljajo predvsem pri presihanju Cerkniškega jezera v jamah – požiralnikih in pri kulturno izobraževalnih ter turističnih dogodkih. Sak je po tradicionalni predlogi izdelal Anton Lovko.

Literatura: M. Peršič. Jezero in jezerci – posebnosti skozi način življenja jezercev. Jezero, ki izginja, Društvo ekologov Slovenije, Ljubljana, 2002.

Foto: M. Prešeren