Zbirka Fužina Grahovo - Notranjski muzej
Show menu

Zbirka Fužina Grahovo

Fužino v Grahovem so Drobniči kupili od posestnikov gradu Haasberg s Planine v drugi polovici 19. stoletja. Zadnja lastnica 250 let stare domačije s kovačijo Antonija Drobnič – Tončka je bila srčna zbirateljica, ki je zbrane in hišne predmete predala Notranjskemu muzeju Postojna.

Zibelka, kopija gorenjske zibke

inv. št.: E/ 1003

dolžina: 80 cm, širina: 54 cm, višina: 39 cm

Fužina v Grahovem

Zibelko je večinsko prebivalstvo uporabljalo od 19. stoletja pa do 2. polovice prejšnjega stoletja. Poslikana zibelka je iz zbirke Fužina v Grahovem. 250 let stara domačija s kovačijo je zaščitena kot naravna in kulturna dediščina (depandansa Notranjskega muzeja Postojna od leta 1995 do 2014). Med zbranimi predmeti pok. lastnice Tončke Drobnič je tudi kopija gorenjske zibke, poslikane z motivom romarske Marije.

Literatura: M. Peršič. Etnološki oddelek. Muzej je vaš, 70 let Notranjskega muzeja Postojna (ur. A. Čuk), Zavod Znanje, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna, 2017, str. 65.

Foto: M. Prešeren