Zbirka notranje opreme - Notranjski muzej
Show menu

Zbirka notranje opreme

Zbirka notranje opreme vključuje predmete v opremi bivalnih prostorov, ki imajo uporabne ali okrasne sestavine v notranjskem tradicionalnem in sodobnem bivanju.

Kmečki lonec

inv. št.: E/ 310

premer: 26 cm

Kalec, 19. stoletje

Kmečki lonec iz 19. stoletja je uporabljal slovenski skladatelj, pesnik, dramatik, politik  in časnikar Miroslav Vilhar na gradu Kalec, ki je bil v posesti rodbine Vilhar od leta 1786 pa do leta 1903. Izdelan je iz lončarske gline, žgan, olivno obarvan in glaziran; najverjetneje se je uporabljal za shranjevanje živil ali prenašanje le-teh.

Literatura: M. Peršič. Etnološki oddelek. Muzej je vaš, 70 let Notranjskega muzeja Postojna (ur. A. Čuk), Zavod Znanje, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna, 2017, str. 70.

Foto: M. Prešeren

Čelešnik

inv. št.: E 23

dolžina: 35 cm, širina: 6 cm, višina: 120 cm

Cajnarje, pred 1910

Čelešnik je železno ali leseno držalo, v katero so zatikali trske za razsvetljavo. Kovinsko držalo v obliki klešč na vzmet ali na utež je bilo povečini nameščeno na leseno stojalo, pritrjeno v križni nogi, pokončnem trinožniku ali v plohu. Na podeželju so čelešnik uporabljali vsaj v 18. stoletju pa vse do uveljavitve petrolejk (1860) oziroma do konca 19. stoletja in ponekod še dlje. »Tasredni« so ga uporabljali v Cajnarjah vsaj od začetka 19. stoletja pa do leta 1910.

Literatura: M. Peršič. Etnološki oddelek. Muzej je vaš, 70 let Notranjskega muzeja Postojna (ur. A. Čuk), Zavod Znanje, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna, 2017, str. 68.

Foto: M. Prešeren

Zglavnik, ognjiški

inv. št.: E/ 116

dolžina: 66 cm, širina: 16 cm, višina: 26,5 cm

Planina (Haasberg), 19. stoletje

Zglavnik (panj, koza, kobilica, hlapec) je železni podstavek za goreča polena na ognjišču ali v krušni peči. Prečno paličasto železo je na obeh koncih spojeno s polkrožno oblikovanima železnima nastavkoma, ki rabita za nogi. Oblike in velikost zglavnikov se vsaj od 17. stoletja razlikujejo po tipih ognjišč, po pokrajinah in po socialnem statusu uporabnikov. Ognjiški zglavnik je iz zapuščine rodbine Windischgrätz, od leta 1846 zadnje lastnice baročnega dvorca Haasberg/ Hošperk.

Literatura: M. Peršič. Etnološki oddelek. Muzej je vaš, 70 let Notranjskega muzeja Postojna (ur. A. Čuk), Zavod Znanje, OE Notranjski muzej Postojna, Postojna, 2017, str. 68-69.

Foto: M. Prešeren

Zaj(e)c za sezuvanje čevljev

inv. št.: E/ 311

dolžina: 31 cm, širina: 11,5 cm, višina: 14 cm

Sv. Ana, Podlož (Lipsenj, stara inv. knj.)

Zajec je pripomoček za sezuvanje škornjev, izdelan iz deščice, na enem koncu polkrožno izžagane in na sredi spodaj podložene z dvema lesenima podstavkoma. V okroglino so zataknili peto škornja in z drugo nogo pritisnili na sprednji konec zajca. V družini Levec so ga uporabljali do leta 1962.

Literatura: Slovenski etnološki leksikon, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2004.

Foto: M. Prešeren

Priprava za praženje ječmena

inv. št.: E/ 177

dolžina: 70 cm, širina: 13 cm, premer: 11 cm

Veliki Otok, 19. stoletje

Pražilec ječmena, oziroma kave ima obliko plehnatega - železnega valja z odprtino in vratci ter železno osjo, ki je hkrati tudi ročaj za vrtenje naprave pri praženju na odprtem ognjišču ali štedilniku. Pri Vilharjevih so ga uporabljali do leta 1952.

Literatura: Slovenski etnološki leksikon, Mladinska knjiga, Ljubljana, 2004.

Foto: M. Prešeren